Gizlilik Politikamız

Gizlilik politikamızı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamındaki gereklilikler çerçevesinde https://turkish-chapter.pgma.org/, Ürün Yönetimi Türkiye Platformu, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (“TTGV”, “Veri Sorumlusu”) internet sitemiz, topluluk merkezimiz ve kurumumuz aracılığıyla erişirken Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’na sağlayacağınız kişisel verilerinizin korunması hakkında sizi aydınlatmak amacıyla oluşturduk.

TTGV etkinlikler ve iletişim formları aracılığıyla doğrudan paylaştığınız isim, soy isim, kurum/kuruluş, unvan, e-mail, sosyal medya hesaplarınız ve benzeri verilerle otomatik olarak elde edilen görüntülediğiniz sayfalar, ziyaret süreleriniz gibi log bilgileri, çerezler vasıtasıyla elde edilen bilgiler, konumunuz, tarayıcınızın tipi ve dili, cihazınızın modeli gibi verilerinizi yer sağlayıcı olarak ürün ve hizmetlerimizi sağlayabilmek için gereken süre boyunca saklıyoruz.

TTGV iletişim formlarını doldurmaksızın veya TTGV etkinliklerine katılmaksızın internet sitemizi ziyaret etmeniz ve kullanmanız durumunda otomatik olarak görüntülediğiniz sayfalar, ziyaret süreleriniz gibi log bilgileri, IP bilgileri, çerezler vasıtasıyla elde edilen bilgiler, konumunuz, tarayıcınızın tipi ve dili, cihazınızın modeli gibi verilerinizi anonim olarak ürün ve hizmetlerimizi sağlayabilmek için gereken süre boyunca saklıyoruz.

Kişisel verilerinizi, KVKK, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 5846 sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere ilgili diğer mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve size daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla bu Gizlilik Politikası ve KVKK’ya uygun olacak şekilde işliyoruz.

Verilerinizi, Türkiye Cumhuriyeti’nde ve yurt dışında bulunan sistemlerimizde saklayabilir, tarafınızla çeşitli kanallar aracılığıyla iletişime geçmek üzere kullanabilir, ölçüm ve analiz ile reklam ve hedefleme konusunda destek aldığımız yerli ve yabancı üçüncü kişilerle size daha iyi ve daha kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmak için anonim olarak paylaşabiliriz.

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

  1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Üniversiteler Mahallesi, Cyberpark B Blok, Kat: 5-6 Bilkent, Ankara / Türkiye adresine ulaştırmanız gerekmektedir.

Gizlilik politikamızdan kaynaklanacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup; Ankara Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Gizlilik politikamızı, size herhangi bir bildirimde bulunmaksızın güncelleyebiliriz. Bu nedenle; gizlilik politikamızı belirli aralıklarla yeniden gözden geçirmenizi öneriyoruz.